Skip to the content

Een frisse kijk op actief vs. passief beleggen

Bij Econopolis besteden we veel tijd aan het denkwerk hoe we de beste beleggingsportefeuilles kunnen bouwen voor onze klanten. Tegenwoordig gaat een groot deel van dat denkwerk in op de rol van actieve en passieve beleggingsstijlen, hetgeen een (vaak nogal verhit!) debat is in de financiële sector.

Dit is niet alleen een academisch denkoefening: het heeft als rechtstreeks gevolg dat uw beleggingsresultaten op een significante manier worden beïnvloed.

Wat is 'actief beleggen' eigenlijk?

Actief beleggen betekent beleggen in fondsen waarvan de beheerders beleggingen selecteren op basis van een onafhankelijke beoordeling van de waarde van elke belegging, in essentie, in een poging om de beste beleggingen te kiezen. Over het algemeen is het doel van actieve managers om "de markt te verslaan", of beter te presteren dan bepaalde standaard benchmarks. Als u bijvoorbeeld een actieve belegger bent, kunt u een beter rendement behalen dan de MSCI World-index.

Wat betekent het om een ​​passieve belegger te zijn?

Als u een passieve belegger bent, zou u niet het proces ondergaan van de beoordeling van de kwaliteit en het potentieel van een specifieke investering. Uw doel zou zijn om de prestaties van bepaalde marktindexen te evenaren in plaats van ze te overtreffen. Passieve managers proberen gewoon alle aandelen in een bepaalde marktindex te bezitten in de verhouding die ze in die index hebben.

Actief versus passief: wat is beter?

Dat hangt ervan af wie u het vraagt. Terwijl passief beleggen de afgelopen jaren in populariteit is gegroeid, heeft Econopolis geconstateerd dat actief management in veel gevallen investeerders helpt om hun voor risico gecorrigeerde rendementen te verbeteren. We hebben gemerkt dat actieve managers vooral behulpzaam kunnen zijn in periodes van stress en volatiliteit op de markten, wanneer outperformance het meest van belang kan zijn voor beleggers. De afgelopen twintig jaar hebben de actieve beheerder aanzienlijk beter gepresteerd dan hun benchmarks in jaren dat de markt achterbleef.

Actief beleggen is flexibeler omdat u niet gebonden bent aan de samenstelling van een referentie-index. Die compositie kan soms erg uit balans zijn. In de Dow Jones Industrial Average bijvoorbeeld, weegt Boeing alleen al bijna 10%. Door actief beleggen kan men zijn beleggingsportefeuille beter diversifiëren.

 

 

Groeiende bedrijven zullen in een eerder stadium alleen een grote index betreden als ze een grote marktkapitalisatie behalen (en als gevolg daarvan al goed hebben gepresteerd). Met actief beleggen kan men al in een vroeg stadium in dergelijke groeibedrijven beleggen. Over het algemeen biedt actief beleggen dus meer mogelijkheden en potentieel. Hiermee kunt u reageren op kansen, zoals goedkope toegang in het geval van een scherpe correctie van een specifiek aandeel. U kunt ook bewust specifieke aandelen, obligaties of andere effecten vermijden. Dit is de reden waarom wij bij Econopolis de voorkeur geven aan actieve over passieve beleggingsstrategieën.

Actief en passief beheer zijn niet altijd water en vuur. Immers, passief beleggen via ETF's of trackers kan ook worden gebruikt als een aanvulling op actief beheer, bijvoorbeeld om posities snel aan te passen, of om te beleggen in specifieke markten / marktsegmenten (die soms moeilijker toegankelijk zijn). Ook dat laatste doen we bij Econopolis in verschillende beheerstrategieën.

 

Maxim Gilis

Maxim Gilis

Maxim Gilis behaalde in 2015 een Master Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn master thesis handelde over aandelendiversificatie in groeilanden. Vervolgens behaalde hij een aanvullende Master of Finance aan de Antwerp Management School, waar hij onderzoek deed naar duurzaam investeren voor een Europese asset manager. In de zomer van 2016 vervoegde Maxim het team van Econopolis als Fund Management Analyst.

comments powered by Disqus