Skip to the content

EU bereikt akkoord over taxonomie voor beleggers

Na talrijke discussies en hinderpalen is de kogel door de kerk: onder leiding van het Finse voorzitterschap werd woensdag een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over een zogenaamde ‘taxonomie voor groene beleggingen.’ Het zag er eerst naar uit dat het een mislukking ging worden, want de onderhandelingen tussen de lidstaten en de parlementsleden waren vorige week bijna afgesprongen nadat Frankrijk en een groot deel van Oost-Europa hadden aangedrongen om in de taxonomie ook een opening te laten voor kernenergie (waar ze uiteindelijk deels in geslaagd zijn).

Door middel van de taxonomie wil de Europese Unie een leidraad geven die vastlegt welke activiteiten van een bedrijf als 'groen' kunnen worden bestempeld. Dat heeft twee positieve gevolgen: er worden investeringen gekanaliseerd naar deze duurzame activiteiten, en het fenomeen greenwashing (het onterecht bestempelen van een product of activiteit als ‘duurzaam’) wordt bestreden. Om de doelstellingen rond klimaatneutraliteit te bereiken die werden overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs moet de EU per jaar 180 miljard euro investeringen voorzien die voor groene groei zorgen. De taxonomie moet helpen deze doelstelling te realiseren, en moet het Europese leiderschapsrol inzake duurzaamheid en milieu sterk ondersteunen.

De taxonomie is voor de financiële sector en voor asset managers van belang en moet op dezelfde manier toegepast worden in de volledige Europese Unie. Volgens Valdis Dombrovskis, de vice-voorzitter van de Europese Commissie, wordt dit “de broodnodige manier om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken”.

Wat omvat de taxonomie?

De taxonomie zelf is geen limitatieve lijst met concrete activiteiten, maar legt in grote lijnen zes doelstellingen op waar een activiteit aan moet bijdragen om als duurzaam te kunnen kwalificeren:

  • Climate change mitigation (de activiteit draagt bij tot de vermindering van de klimaatverandering)
  • Climate change adaptation (de activiteit draagt bij tot aanpassing aan de klimaatverandering)
  • Een duurzaam gebruik en bescherming van water en waterbronnen
  • De omslag naar een circulaire economie
  • De preventie en controle van vervuiling
  • De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

Activiteiten en producten kunnen enkel als ‘groen’ gelabeld worden indien ze een aanzienlijke bijdrage leveren tot deze zes doelstellingen. Daarenboven kan de activiteit enkel duurzaam zijn indien ze geen schade verricht aan andere duurzame activiteiten.

De taxonomie wordt opgenomen in de Europese wetgeving om ervoor te zorgen dat de volledige Europese Unie tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ wordt.

Impact op Europese financiële instellingen én andere bedrijven

De taxonomie is een fundamenteel onderdeel van de zogenaamde ‘Green Deal’ van de EU. Bedrijven en financiële instellingen zullen ten laatste tegen eind 2021 meer transparantie aan de dag moeten leggen. Zowat 6000 beursgenoteerde bedrijven met hoofdzetel in Europa zullen informatie moeten geven aan hun aandeelhouders over hun CO2-uitstoot en welke omzet en kapitaalinvesteringen hiermee samenhangen.

Financiële instellingen zullen op hun beurt moeten aantonen in welke mate hun financiële producten aansluiten bij deze Green Deal. Bijvoorbeeld: Indien in een financieel instrument (zoals een beleggingsfonds) een onderliggende positie ingenomen wordt in een autobouwer, zal de beheerder moeten nagaan welke omzet de autobouwer haalt uit voertuigen met een motor die geen uitstoot genereert. Als we het voorbeeld van Volkswagen nemen, is dit bedrijf momenteel een van de meest duurzame bedrijven ter wereld bij de grote ESG-ratingbedrijven. Maar onder de taxonomie zou Volkswagen enkel als groen worden beschouwd voor het percentage van de omzet dat afkomstig is van voertuigen zonder uitstoot. Dit zal mogelijk een impact hebben op de beleggingsbeslissingen van asset managers, want wie financiële producten en strategieën commercialiseert die niet duurzaam zijn, zal dit expliciet moeten melden in prospectussen, presentaties, en ander marketingmateriaal.

Hoe denkt Econopolis hierover?

Al sinds de oprichting, zo’n tien jaar geleden, hecht Econopolis veel belang aan duurzaamheid. Een harmonisatie van de methodologie om bepaalde activiteiten als duurzaam te bestempelen juichen wij dus toe. De inspanningen die duurzame spelers de afgelopen jaren geleverd hebben, worden zo ook deels beloond, gezien de overgang naar deze methodologie een minder zware impact op hen zal hebben en de beheerders deze zaken reeds grotendeels meenemen in hun beslissingsproces.

Lise Devloo

Lise Devloo

Lise studeerde in 2014 af aan de Universiteit van Gent als Master in de Rechten. Daarna koos ze ervoor zich nog een jaar te verdiepen in het financieel recht aan de University of Glasgow. De eerste jaren van haar carrière werkte ze als financial services consultant in één van de big four consultancybureaus, waar ze zich toespitste op data protection en cyber security. Lise vervoegde Econopolis in maart 2018 en is Compliance Officer.

comments powered by Disqus