Skip to the content

Brengen rellen en onrust in Hongkong de Chinese economie in gevaar?

hong kong economie

In maart van dit jaar begonnen in Hong Kong demonstraties tegen een voorstel om uitleveringen aan het Chinese vasteland toe te staan. Intussen hebben deze pro-democratische betogingen zich de voorbije weken stelselmatig uitgebreid tot meer omvattende protesten tegen de overheid, deels gevoed door de groeiende sociale ongelijkheid waarvan vooral jongeren het slachtoffer zijn. Het resultaat is dat we na meer dan tien weken steeds gewelddadiger confrontaties zien tussen politie en demonstranten, en dat deze aanhoudende onrust vanzelfsprekend ook een economische impact zal hebben.

De financiële markten reageerden met een correctie op de Hang Seng Index van ongeveer 10%. De regering verlaagde intussen ook de groeiverwachting van het bbp voor dit jaar naar een range tussen 0% en 1%, daar waar eerder op 2 tot 3% groei gerekend werd. Tegen de achtergrond van deze aanhoudende onrust in Hong Kong, de dreiging van een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China en wereldwijde onzekerheid over toekomstige groei, kondigde Hong Kong een economisch stimuleringspakket aan van ruim 2 miljard dollar. Op die manier hoopt men het komende kwartaal een recessie te vermijden.

 

Verstoring van de aanlevering van goederen en diensten

In de praktijk hebben de massale protesten en burgerlijke onrust veel lokale bedrijven verplicht meermaals tijdelijk hun deuren te sluiten. Daarnaast werd de aanvoer van goederen verstoord, werden wegen geblokkeerd en diende Hong Kong International Airport gedurende twee opeenvolgende dagen vluchten te annuleren. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen op de verkoopcijfers van bedrijven uit de regio. Als gevolg van de onzekerheid zijn ze bovendien genoodzaakt nieuwe bestellingen uit te stellen.

 

Hong Kong als financieel en zakelijk centrum

Omdat de economische activiteiten en vooruitzichten van Hong Kong, onder meer als wereldwijd financieel centrum, zo nauw verweven zijn met de Chinese economie en de rest van de wereld, hebben de langdurige protesten niet alleen een invloed op het lokale ondernemersvertrouwen, maar ook op dat van bedrijven op het Chinese vasteland en op de vele multinationals die in de regio opereren. Op de korte termijn is de internationale perceptie van Hong Kong als veilige haven voor handel, investeringen en financiële dienstverlening voorlopig nog niet diepgaand aangetast. De speciale status van de stad als de meest open en (relatief) onafhankelijke stad in China, evenals de belangrijkste link naar China en de rest van de wereld, lijkt vandaag nog steeds het basisscenario, maar het mag duidelijk zijn dat dit thans sterk onder druk staat. Sommige bedrijven richten de blik steeds meer op Singapore als uitvalsbasis voor de Aziatische regio. Afwachten dus of de economische ontwikkelingen een impact zullen hebben op de status van Hong Kong als wereldwijd financieel en zakelijk centrum.

 

Hoe reageert China?

Het ziet ernaar uit dat China vandaag geen buitensporige risico’s zal nemen bij het ‘beheersen’ van deze crisis en de zaken zal overlaten aan de regering van Hong Kong. Voor China zelf is de macht en het voortbestaan van de Communistische Partij het allerbelangrijkste in alles wat ze doen. Een ‘besmetting’ van de drang naar meer vrijheid van Hong Kong naar het vasteland in China moet koste wat het kost vermeden worden. Tegelijkertijd heeft China er alle belang bij om de rol van Hong Kong als internationale financiële toegangspoort te behouden. Mocht de huidige situatie opnieuw uit de hand lopen, is het echter niet uit te sluiten dat men militair zal tussenkomen om de protesten in Hong Kong te onderdrukken. Vorige week werd immers ook duidelijk dat de Chinese Gewapende Volkspolitie oefeningen hield in een stadion in Shenzhen, een Chinese miljoenenstad die grenst aan Hong Kong. De dreiging is er dus wel degelijk, maar China zal slechts op militaire wijze ingrijpen wanneer ze daadwerkelijk geen enkele andere manier meer zien om dit conflict op te lossen.

 

Oplossing voor het conflict nog niet in zicht

Een resolutie lijkt echter op korte termijn moeilijk omdat de belangrijkste eisen van de demonstranten problematisch blijven voor de regering van Hong Kong. Zij willen namelijk dat de door Beijing benoemde bestuurder van de voormalige Britse kroonkolonie, Carrie Lam, opstapt, dat de uitleveringswet definitief wordt geschrapt, dat de massaprotesten niet langer als ‘rellen’ worden beschouwd, evenals het aanstellen van een onafhankelijke commissie om het gebruik van geweld door de politie tegen de demonstranten te onderzoeken. Maar ook meer democratische hervormingen en minder Chinese inmenging staan zeer hoog op het verlanglijstje van de demonstranten.

Gino Delaere

Gino Delaere

Gino Delaere is licenciaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) aangevuld met een MBA behaald aan het Xavier Institute of Management (Bhubaneswar, India). Sinds ruim tien jaar verdiept hij zich in de opkomende markten wereldwijd en reist hij de wereld rond op zoek naar interessante investeringsopportuniteiten. Voorheen werkte hij voor verschillende grote vermogensbeheerders waar hij ondermeer mee aan de wieg stond van enkele thematisch geïnspireerde aandelenfondsen. Vandaag brengt hij als hoofd van het Econopolis kantoor in Singapore een belangrijk deel van zijn tijd door in hoofdzakelijk Azië en Latijns-Amerika en heeft hij de eindverantwoordelijkheid over de aandelenselectie in de groeilandenfondsen.

comments powered by Disqus